Феноменологія софійності в українській культурі

Кафедра філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка під егідою Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України планують у червні 2011 року проведення ІІІ Всеукраїнських Кулішевих читань з філософії етнокультури, присвячених пам’яті С.Б. Кримського, «Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, літературі, мистецтві» (м. Чернігів, 29-30 червня 2011 р.).
 
Пропонована проблематика для обговорення:
 
1. Історія української культурології: від П. Куліша до С. Кримського. Становлення сучасної філософії етнокультури.
2. Сигнатура софійності в українській культурі. Ціннісно-смисловий універсум в історії духовності українського народу.
3. Архетипи та універсалії української культури, їх вияв у мові, мистецтві, літературі.
4. Бароковий універсалізм українського художнього мислення. Культурна універсальність українського бароко та необароко.
5. Пізнання як трансценденція Софії.
6. Софійність як святість буття. Софійні символи буття в мові, літературі, мистецтві.
7. Мова як «дім буття». Запити філософських смислів в українському культурологічному дискурсі.
8. Філософські смисли в українській літературі та мистецтві.
9. Особливості української культурної ментальності і сучасні проблеми філософії освіти та виховання.
10. Філософська і культурологічна регіоніка. «Дім-Поле-Храм» у регіональних вимірах україністики.
11. Українська «сміхова культура» та енциклопедія гумору від академіка Кримського.
 
Список проблем відкритий для доповнення і авторських підходів.

Матеріали конференції будуть опубліковані в університетському Віснику ЧНПУ, серія “Філософські науки”. Об’єм статей — 8-10 сторінок формату А-4 по 30 рядків на сторінці, 60-62 знаки в рядку. Статті набирати українською мовою в редакторі Word for Windows 2003 шрифтом Times New Roman, інтервал — 1,5, розмір шрифту — 14 у форматі RTF. Поля: ліве — 25 мм, праве — 15 мм, верхне і нижнє — 20 мм. Посилання робити по тексту у квадратних дужках. Список використаної літератури подавати в кінці рукопису, згідно з існуючими вимогами. На окремому аркуші просимо вказати відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, E-mail.
 
Статті надсилати в одному примірнику, підписаному автором, з копією на дискеті. Статті і заявки приймаються до 1 червня 2011 р. Статті (роздрук і дискету) обсягом 8-10 стор., структуровані згідно з вимогами ВАКу, з шифром УДК, з анотаціями українською, російською та англійськими мовами і списком літератури просимо надсилати за адресою: 14013 м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53, Педагогічний університет, кафедра філософії та культурології, професору Личковаху В.А. Можливий варіант електронної пошти (E-mail): kafedra-philosophy@yandex.ru

Контактний телефон: (0462) 66-52-17 (увечері), (050) 313-48-07 (моб.).

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте